Cyperus involucratus

Cyperus involucratus (rq) - 02
nome vulgar · common name
Chapéu de Sol · Umbrella sedge

família · family
Cyparaceae

origem · origin
África · Africa

Foto de Raimundo Quintal

<<< Previous <<< [A-Z index] >>> Next >>>

No comments:

Post a Comment